"Ørestad Kulturdage baserer sig på aktørernes og partnernes egne arrangementer. Herved sikrer vi, at det lokale byliv også forankres lokalt."

- Mira Cordsen, projektleder.

Foto: Peter Sørensen

Hvad er bæredygtig livstil?

Bæredygtighed handler om, hvordan vi sikrer de bedst mulige levevilkår for mennesker og miljø i Ørestad. Vi skaber et godt miljø igennem aktive og involverede byrum. Det er os, der går på sanketur på fælleden, afholder koncerter på en træø i kanalen, os der windower, dyrker yoga på tagterassen eller os, der henter honning på toppen af Bella Centrets tag. Opmærksomhed på vores omgivelser, udvikling af byrummenes potentialer, naboskab og nysgerrighed skaber den bæredygtige livstil i Ørestad.

Vi skaber vores egen kultur

Kultur fungerer som katalysator for byudvikling i Ørestad. Kulturen bidrager til de bedst mulige betingelser for et aktivt fællesskab og levende byrum imellem husene, inde i husene og på gader og stræder.

De lokale aktører i Ørestad er Kulturdagenes byggesten, der sikrer den lokale forankring og skaber grobund for, at traditionen omkring Ørestad Kulturdage i sig selv bliver bæredygtig. Ørestads mangeartede byrum er mørtlen, der binder Kulturdagene sammen.

Ørestad Kulturdage 2014 goes green

For Ørestadsbeboere er bæredygtige løsninger en naturlig integreret del af hverdagen og ikke et kompromis med levevilkår.

Bydelen har grønne hustage, regnvandsopsamlere der sikrer bydelen mod oversvømmelse, vi har Danmarks mest CO2 neutrale hotel, og vi er omringet af vilde fredede grønne områder, der sikrer en hverdag i tæt kontakt med naturen.

Da Europa – Kommissionen har udvalgt København til at være Europas Grønne Hovedstad i 2014, ser Ørestad Kulturdage en mulighed for vise bydelens eksempler på Green Living. Vi er indgået i partnerskab med Sharing Copenhagen, der i hele 2014 netop sætter fokus på hvordan, vi Københavnere er gode til at kombinere bæredygtige løsninger med livskvalitet.

Foto: GFS Ørestad

Foto: GFS Ørestad

Ørestad Kulturdage er partner med Sharing Copenhagen

BELLACENTER KONCERNEN OG BY OG HAVN VAR HOVEDSPONSORER FOR ØRESTAD KULTURDAGE - GREEN LIVING.